User Image

_______________

GET TOKEN IOS

HƯỚNG DẪN: Bạn mở trình duyệt chứa nick có đăng nhập sẵn nick Facebook ! Kéo nút GET TOKEN IOS lên thanh Book Mark (ấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + B nếu không có). Quay lại trang Facebook, ấn GET TOKEN IOS trên thanh Book Mark là xong !